ទោះPor ស្លាប់យូរឆ្នាំ ភរិយានៅតែនឹក ចំណាយលុយរាប់ម៉ឺនជួសជុលរថយន្តដែលជាសំណព្វចិត្តប្តី

March 14, 2021 admin 0

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ថៃ៖ ជាការពិតណាស់ភរិយា លោក Por Tridsadee អ្នកនាង Bow Vanda បើទោះជាស្វាមីបានលាចាកលោកនេះជាច្រើនឆ្នាំកន្លងផុតទៅហើយក្ដី តែសម្រាប់ក្តីស្រលាញ់និងក្តីនឹករលឹកអ្នកនាងចំពោះស្វាមីមិនដែលបាត់បង់ឡើយ អ្នកនាងតស៊ូចិញ្ចឹមបីបាច់កូនស្រីដោយដៃអ្នកនាងផ្ទាល់តែម្នាក់ឯង

សំណាង​មើលមិនឃើញមែន! ស្ត្រីម្នាក់​រើសបានដុំកម្អួតត្រីបាឡែន តម្លៃរាប់សិបម៉ឺនដុល្លារ ខណៈពេលដើរ​នៅតាមឆ្នេរសមុទ្រ

March 2, 2021 admin 0

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ថៃ៖ ប្រភពសារព័ត៌មានបរទេសបានចុះផ្សាយថា ស្ត្រីជនជាតិថៃ​​​ម្នាក់ វ័យ ៤៩ឆ្នាំ​ មានឈ្មោះថា Siriporn Niamrin បានប្រទះឃើញរបស់មានតម្លៃ គឺជាកម្អួតត្រីបាឡែនដ៏កម្រមួយដុំធំ ដែល​អណ្តែត​ត្រសែតមក​ជាប់លើឆ្នេរសមុទ្រក្បែរផ្ទះរបស់គាត់។

ចាប់ពីពេលនេះទៅ លែងឃើញតួម្នាក់នេះ ដែលតែងថតជាមួយ ទិនហ្វី ទៀតហើយ ព្រោះមុននេះ គាត់បានស្លាប់ហើយ

February 27, 2021 admin 0

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ហុងកុង៖ ជារឿងដ៏គួរឲ្យរន្ធត់យ៉ាងខ្លាំង ដែលតែងតែឃើញតួម្នាក់នេះ ថតរឿងជាមួយនឹងទិនហ្វី តែពេលនេះលោក ដែលមានឈ្មោះថា Ng Man-tat បានទទួលមរណភាពហើយ ក្នុងវ័យ៦៨ឆ្នាំ កាលពីប៉ុន្មានម៉ោងមុននេះ

ថៃខាតបង់សេដ្ឋកិច្ចរាប់ពាន់លាន ពីការធ្វើរដ្ឋប្រហារ នៅភូមា

February 2, 2021 admin 0

បរទេស៖ ក្រោយពេលមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ា (ភូមា) ធ្វើរដ្ឋប្រហារចាប់ឃាត់ខ្លួនលោកស្រី អ៊ុង សាន់ស៊ូជី និងមេដឹកនាំកំពូលនោះមក ឥទ្ធិពលនយោបាយខាងលើនេះ បានធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសថៃ ​អាចនឹងត្រូវខាតបង់ គិតជាទឹកប្រាក់​២ពាន់លានបាត ឬស្មើនឹងប្រហែល៦៦,៨លានដុល្លារអាមេរិក

អាសន្នហើយ! ប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ា នាំគ្នាសម្រុកទៅដកលុយចេញពីទូ ATM និងទិញអីវ៉ាន់ស្តុកទុក ខណៈប្រទេសកំពុងធ្លាក់ក្នុងការធ្វើរដ្ឋប្រហារពីសំណាក់យោធា

February 1, 2021 admin 0

មីយ៉ាន់ម៉ា៖ តាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន BBC បានឱ្យដឹងថា ប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ា បាននាំគ្នាសម្រុកទៅដកលុយចេញពីទូ ATM និងធនាគារ ព្រមទាំងបានទិញអីវ៉ាន់ និងចំណីអាហារស្តុកទុក ពីព្រោះតែភ័យខ្លាចនឹងភាពអសន្តិសុខដែលកំពុងកើតមាន ខណៈប្រទេសកំពុងធ្លាក់ក្នុងការធ្វើរដ្ឋប្រហារពីសំណាក់យោធា។

រស់បានយ៉ាងម៉េចទៅ? មិនបានងូតទឹកអស់រយៈពេលជិត៧០ឆ្នាំ ក្លាយខ្លួនជាបុរសកខ្វក់បំផុតលើពិភពលោក

January 29, 2021 admin 0

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ អ៊ឺរ៉ង់៖ ជាការពិត នៅក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់មនុស្សគ្រប់រូប ការងូតទឹកជារឿងដ៏សំខាន់មួយ ដើម្បីលាងជម្រះក្អែល ឬធូលីដីកខ្វក់ដែលទំជាប់នៅលើរាងកាយ បើមិនដូច្នោះទេ វានឹងអាចបង្កជាជំងឺឈឺថ្កាត់ដល់យើងជាក់ជាពុំខាន។ ប៉ុន្ដែ តើអ្នកដឹងទេ ទោះបីការងូតទឹកសម្អាតខ្លួនពិតជាចាំបាច់មែន